Olosuhdetestaus

Sääkaapit

IP-testauskaapit

Weissin IP-testauskaapeilla testataan laitteiden koteloinnin vesi-, roiske- ja pölysuojausta niin, että saadaan laitteelle IP-suojauskoodi.

SWT-suihke- ja roisketestauskaapit.

ST-pölytestauskaapit.

 

www.wut.com

IP-testauskaapit