Microscan

Microscan

Eri tuotantoympäristöissä Microscanin viivakoodilukijoilla ja konenäköjärjestelmillä voidaan merkittävästi vähentää kustannuksia, parantaa saantia, nostaa tuotteiden laatua sekä varmistaa, että tuotteet ovat määräysten mukaiset. Viivakoodilukijat keräävät tunnistustietoja tuotannosta reaaliaikaisesti sekä mahdollistavat tuotteiden jäljitettävyyden. Konenäköjärjestelmillä varmennetaan automaattisesti tuotteiden laatu sekä kontrolloidaan valmistusprosessia.

www.microscan.com