Uutiset

24.05.2018
Tietosuojaseloste

TIETOSUOJALAIN MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE
24.5.2018

REKISTERI
Omniray Oy:n asiakasrekisteri. 

SISÄLTÖ
Nimi, yritys, asema, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero. Yleisimmin rekisterissä on vain nimi ja sähköpostiosoite.

TIEDON ALKUPERÄ
Tiedot on hankittu markkinakartoituksista, asiakastapaamisissa, messutapaamisissa, käyntikorteista, kotisivuilta ja muista yleisistä lähteistä.

Omniray harjoittaa maahantuontia ja tukkukauppaa yrityksille. Rekisteriin kirjaaminen edellyttää yrityssähköpostiosoitetta. Muussa tapauksessa yhteystieto on saatu tapaamisessa tai asiakassuhteessa. 

KÄYTTÖ
Rekisteriä käytetään teknisen ja kaupallisen tiedon jakamiseen yrityksille ja sisäisiin tarkoituksiin, kuten asiakaskäyntien suunnitteluun. Rekisteriä päivitetään (sähköisten)postitusten ja tapaamisten yhteydessä. Uusia lisätään ja epäkurantteja tietoja poistetaan ja korjataan.

TIETOTURVA
Yrityksen myyntihenkilöstöllä on pääsy tietoihin edellä mainitussa tarkoituksessa. Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja turvallisuusmääräysten mukaisesti palveluntarjoajan puolesta. Rekisteriä eikä sen yksittäisiä tietoja anneta yrityksen ulkopuolelle paitsi, jos sähköpostituksen tekee ulkopuolinen taho. Tällöin edellytetään tietosuojalain, GDPR (General Data Protection Regulation), mukaisia menettelyitä ja sopimusta. Rekisterin tiedot eivät ole kaupan, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tai käytetä EU:n ulkopuolella.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat rekisteritiedot, niiden käyttö- ja tietosuojaseloste, sekä saada tietonsa korjatuksi, muutetuksi, poistetuksi ja tulla unohdetuksi.

Omniray Oy tietoturvavastaavana toimii Juha-Pekka Pitkänen, Business Unit Manager 
+358 40 715 66 60
juha-pekka.pitkanen@omniray.fi